Training in persoonlijke effectiviteit

Waar gaat het om?
“Goed in je vel zitten”, “je zaken op orde hebben”, “wat belangrijk is aandacht geven”, “goede relaties opbouwen” zijn belangrijke zaken en vereisen persoonlijke effectiviteit en zelfmanagement.

Vaardig zijn in zelfsturing legt de basis voor persoonlijk succes en voor leidinggeven. Want “wie zich zelf niet weet te leiden, kan ook de ander niet leiden”. In training en coaching versterken wij zelfinzicht en zelfsturing.

Onze visie op persoonlijke effectiviteit
Onze visie stoelt in hoge mate, waar het om zelfmanagement gaat, op het werk van Stephen Covey en zijn zeven principes voor persoonlijke effectiviteit en de principes van tijdmanagement van Mackenzie. Wij geven veel aandacht aan uw persoonsprofiel in relatie tot zelfmanagement en het opbouwen van persoonlijke relaties. Dit doen we aan de hand van de MBTI en het enneagram.

Hoe doen we dat!
In teamtrajecten doorlopen we de volgende stappen:

Intake fase:

  • Effectiviteitsdiagnose, u bepaalt uw eigen score op ‘de zelfmanagementladder’
  • 360 graden effectiviteitsmonitor met input van collega’s & leidinggevenden
  • We bespreken met u deze uitkomsten en stellen de top drie verbeterpunten vast

Sessie 1: Overwinningen boeken in uw zelfmanagement

  • In deze sessie staan de eerste drie principes van persoonlijke effectiviteit centraal.

Sessie 2: Overwinningen boeken in relaties

  • In deze sessie staan de volgende drie principes van persoonlijke effectiviteit centraal. De basistraining omvat 2 dagen.

Maak een sprong vooruit!

 

Ga het avontuur aan!
Verleg je grenzen!

Mijn Fris & Fruitig Scan!

  • Dit jaar is mijn ontwikkelpassie...!
  • Mijn leerambitie is…
  • Ik volg daarom training…
  • Met mijn mentor bespreek ik…
  • Het boek… bespreek ik met…!

'Crisisproef' trainen'?
Is productief trainen!

 

Is uw aanpak creatief?
Trainen managers mee?
Train de trainer?
Bedrijfsopdrachten?
Doorleren aan anderen?

Een keer sparren met ons, dat kan!