Coaching

Wat wij doen! Visie op coaching

In coaching kunnen wij u meer dan training 'op maat' begeleiden. Jouw ambities en barrières voor talentontwikkeling staan centraal. Wat wil, kan en moet jij veranderen in je denken en gedrag om te groeien!

Jouw aanleidingen voor coaching kunnen daarbij verschillen; van persoonlijke tot zakelijke aard; van wens tot optimaler functioneren tot het juist voorbereiden op nieuwe uitdagingen.

In coaching stellen wij met jou scherpe doelstellingen en richten ons op doorbraken. Wij focussen ons steeds op jouw competentie-ontwikkeling en ontwikkeling van persoonlijkheid.

Wat betreft de onderwerpen kan coaching zich richten op jouw competentievorming maar ook op samen reflecteren rond moeilijke issues in het werk.

Hoe doen we dat?
Wij reflecteren met jou op je coachingsvragen is om nieuwe competenties aan te reiken of disfunctioneel gedrag op te heffen. Dit doen we door alternatieven aan te reiken, en oefenmogelijkheden te scheppen totdat de competentie eigen is gemaakt.

Een coachingstraject omvat 2 tot 3 leerdoelen behandeld in 6 tot 8 gesprekken. Onze aanpak kent de volgende stappen:

 • Intake: context verkenning, met de coachee en soms de leidinggevende.
 • Leerdoelen vaststellen. We beperken ons tot 2 a 3 doelen.
 • Passende compacte literatuur beschikbaar stellen.
 • Competentie gaps’ bepalen door assessment of oefeningen.
 • Het voeren van 2 coachingsgesprekken per leerdoel.
 • Het 1e gesprek is explorerend en instructief van karakter.
 • In het 2e gesprek bespreken we ervaringen met oefeningen en competenties versterkt.
 • Het borgen van leerinzichten door logboek samenvatting van de coachee.
 • Afronding van de coachingsopdracht met coachee en (soms) leidinggevende.

Wie wij zijn!
Delta Focus beschikt over ervaren coaches en een ruime assessment portfolio. Te denken valt aan testen zoals MBTI, Kernkwadranten, Enneagram, Belbin, Johari, leiderschapstesten. Voor diepgaandere assessment werken wij samen met onze businesspartner Van de Mortel Bedrijfspsychologie.

Onze expertise en ervaring! Proeven?
Wij hebben inmiddels directeuren, managers, afdelingshoofden en teamleiders, maar ook professionals, sales managers en medewerkers gecoacht,werkzaam in bedrijven en overheidsorganisaties zoals; ABN AMRO, AKZO, Kuiken, Renault, VolkerRail, Volvo, Gemeente Breda, LEI, Alterra, etc. Ervaar zelf eens vrijblijvend onze coachingsaanpak door ons uit te nodigen!

Leiders coachen

Actueel: werken aan de Karakterladder

Het coachen van leiders is werken aan capaciteiten en karakter.

 

Aan de Capaciteitenladder wordt veel gewerkt, aan de Karakterladdder minder.

Het MT van 2011 nr.12 is een special over leiderschap en noemt 13 bepalende kwaliteiten. En wat blijkt de meeste gaan over... karakter! Kijk maar eens op MT Leiderschap

De meeste leiders beginnen goed. De eindstreep halen is lastiger. Leiderschap vraagt om karakter en wijsheid. Het moeilijkst lijkt:

 • 'Open te blijven'
 • Geen vooringenomenheid ontwikkelen
 • Zien wat er gebeurt
 • 'De waarheid' onder ogen zien

Test je karakterontwikkeling!
Vraag de Karakterladder bij ons aan.