Strategisch advies

Wat doen we!
“Maak de strategische U reis” is een aansporing om werk te maken van strategievorming. En wel op een manier die afstand neemt van ingesleten patronen. Oude patronen die niet bijdragen aan vernieuwing, maar rusten op gewoonten of zelfingenomenheid of angst voor verandering. De strategische U reis rekent hiermee af!

 

Deze reis kent een aantal etappes:

  • Waarnemen van wat er buiten de organisatie verandert en onderhuids binnen speelt
  • Waarderen van ontwikkelingen en inzichten die voor de nieuwe koers van belang zijn
  • Veranderen wat nodig is voor ontwikkeling en groei om ambities te kunnen waarmaken
  • Verankeren van nieuwe of veranderde producten, diensten en competenties.

Met een strategische kerngroep werken we door het proces heen. Daarbij maken we gebruik van data analyses, workshops en benchmarking. Onze aanpak typeert zich door het tijdig en serieus inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het scherp krijgen van passies en ambities. Vervolgens sporen we kansen van vernieuwing op en zetten dit om in een waardecreërende strategie. Stap voor stap werken we business cases en prototypes uit. Strategische keuzes worden gemaakt en implementatie-acties afgesproken. Met u monitoren we de voortgang en sturen bij waar nodig.

Ambitiescan

Ambities waarmaken!
Doe de ambitiescan

Kent u uw ambities? Hoe krachtig bent u om deze waar te maken? Neem eens de tijd om met ons uw aanpak door te lopen. De ambitiescanhelpt u uw slaagkans te vergroten.

De scan behandelt het proces en de kritieke succesfactoren op weg naar succes!

Strategisch perspectief

Hoe scherp heeft u uw koers voor ogen?

 

Is uw strategie doordacht 'doorvertaald'?