Fusiebegeleiding

Fuseren met één of meer andere bedrijven kan leiden tot een succesvolle nieuwe organisatie. Een organisatie die steviger in de markt staat met lagere overheadkosten en de toekomst beter aan kan. Delta Focus adviseurs kunnen u en uw business partners begeleiden naar een succesvolle integratie, of naar een bewuste keuze als uitkomst van dieper onderzoek om niet te fuseren.

Onze aanpak
In een verkennende fase willen we kunnen zien dat betrokkenen een groeiend vertrouwen in elkaar krijgen. En zijn we op zoek naar een aansprekend doel. Is dat doel geformuleerd dan is een eerste onderzoek naar mogelijkheden voor synergie geboden. Een bewuste beslissing voor het stoppen of doorgaan met het proces rondt deze fase af.

Bij een positief besluit is dieper onderzoek naar markt, bedrijfsprocessen, cultuur, de mogelijkheden voor IT integratie, financiële situatie, e.d. geboden. Opnieuw is een bewust besluit voor stoppen of doorgaan van belang.

Het formeren komt aan bod bij een positief besluit. Een aantal vragen is leidend in deze fase: is er gelijkwaardige integratie mogelijk, hoe ziet de nieuwe organisatie structuur er uit en wie gaat welke functie vervullen, hoe zien de eigendomsverhoudingen er uit, welke juridische vorm kiezen, enz. Wij adviseren om naast de inhoudelijke creatie van een nieuwe organisatie goede aandacht te geven aan de regie. Participatie en communicatie zullen draagvlak en gewenning vergroten.

De implementatie zal veel praktische zaken met zich meebrengen, die zorgvuldig gepland en georganiseerd moeten worden. Maak resultaten bespreekbaar, evalueer en leer er van.

Resultaat
Wij passen de volgende succesfactoren toe:

  • een zorgvuldige fasegewijze aanpak
  • juiste timing, aandacht voor relatiefactoren betrokkenen
  • juiste diepgang per fase; inzet van specialisten waar nodig
  • heldere besluitvorming, ‘no go’ als aan essentiële voorwaarden niet is voldaan
  • aandacht voor het veranderproces: heldere regie, participatie en communicatie t.b.v. draagvlak
  • evalueer, leer en verbeterproces

Fusiebegeleiding

 

Gefaseerde aanpak:

  1. Verkennen
  2. Dieper onderzoeken
  3. Formeren
  4. Implementeren en presteren