Doorlichting en reviews

Directies en managementteams vragen ons regelmatig hun strategische sessie te faciliteren. Aanleiding kan zijn een nieuw budgetjaar, of de behoefte een nieuw meerjarig beleidsplan te ontwikkelen.

Wat doen we!
In essentie lichten wij uw strategie, bedrijfsresultaten en organisatie door. Dat doen we op een participatieve manier maar u kunt ons ook een ‘expertopdracht’ geven. In dat geval stemmen we wel met u de aanpak en agenda af, maar lichten 'wij uw organisatie door. In beide situaties stellen we vast of uw bestaande strategie en organisatie ‘toekomstvast’ is. Of deze strategie past bij uw ambities en missie en de steun krijgt van uw aandeelhouders. Na de doorlichting zullen wij met uw team de resultaten bespreken en werken aan strategie vernieuwing.

Hoe doen we dat?

  • Uitwerken strategisch ambitievenster. Dit bevat de evaluatiecriteria, doelstellingen en ambities voor de strategische bedrijfsdoorlichting.
  • Uitvoeren van een SWOT analyse in samenhang met het strategisch ambitievenster.
  • Doorlichten van het businessmodel. Zie hiervoor verder Delta Focus Lean.
  • Presenteren van de uitkomsten. Deze resultaten van de doorlichting vormen de basis voor een nieuw strategisch plan.
  • We formuleren de strategie in de vorm van de ‘Strategiestructuurboom’. Daarin zijn zowel harde als zachte factoren opgenomen.
  • We stellen een actieplan op waarin de wezenlijke veranderingen vermeld staan.

Onze stijl
We besteden veel aandacht aan de samenwerking en het enthousiasme tijdens het proces. Ook streven we naar een creatieve en verfrissende aanpak en passende accommodatie.

Wat levert een doorlichting op?
Gerichte speerpunten en gebieden waar verbetering gewenst is. Handvatten voor het vervolg.

Wat levert een strategische review of strategisch plan op?

  • een heldere strategische marsroute.
  • draagvlak en enthousiasme.
  • een concreet actieplan en veranderprojecten, uitvoerbaar en uit te leggen.