Directiebegeleiding

Wij worden vaak gevraagd een klankbordrol voor directieleden (programma ‘At the Top’) te vervullen, zijn betrokken bij de vorming van directieleden (programma 'To the top') en opvolgingsvraagstukken.

Het programma ‘At the top’
Functioneren op directieniveau vereist alertheid, leervermogen, vitaliteit en veerkracht. Het is topsport. Met je team op de top blijven is niet eenvoudig. Periodiek evalueren wij met u de slaagkans van uw strategie, van u en uw spelers. Zo is er focus voor de komende wedstrijden en de ‘competitie’ in zijn geheel.

 

Een goed bedrijf staat of valt met de vitaliteit van de leiders. Voor u geldt; ‘It's lonely at the top’. Het risico op ‘always living in the fast lane’ en verlies aan tijd voor fundamentele reflectie is groot.

Uw ontwikkelingslijn, mentoraat
Wij denken met u mee hoe de balans te bewaken, zodat ‘uitleven’ geen kans krijgt. Daarnaast begeleiden wij bij ontwikkeling. Dat doen wij op een prikkelende wijze zodat u goed blijft schakelen en in balans blijft. Wij spreken dan ook liever van mentoraat dan van coaching.

Onze aanpak: sparren op niveau en horizon verbreding
Onze ambitie is uw succes en vitaliteit. Onze aanpak helpt u focus te houden en is altijd maatwerk. U bepaalt de ‘hot issues’ en aandachtspunten. Wij passen een beproefd referentiekader toe voor directeuren, dat zorgt voor alerte reflecties en prikkelende inspiratiebronnen. Dit kader is uw en ons kompas. Wij bewaken het proces, u bepaalt het tempo.

Anders dan bij de meeste ‘mentor’ benaderingen, blijft onze aanpak niet beperkt tot mentorgesprekken. Wij zorgen voor een programma, waarin voor u activiteiten worden opgenomen buiten uw organisatie, die u verbindt met experts of forums en die relevant zijn voor uw ontwikkelingspad.